• Stoktan Titanyum</br>Sac Boru Çubuk
  • Titanyum</br>Civata
  • Titanyum</br> Çubuk
  • Titanyum Uçak
  • Havacılık ve</br> Otomotiv'de</br> Titanyum
  • Havacılık ve Titanyum
  • Denizcilik ve Titanyum
  • Titanyum
  • Aron</br>Titanyum
  • Medikal</br> ve Titanyum

TİTANYUM - KİMYASAL

Titanyumun en ünlü kimyasal özelliği korozyona karşı gösterdiği müthiş direncidir. Neredeyse platin kadar dirençli olan element asitler , klor gazı ve yaygın tuz çözeltilerinin maruziyetine karşı koyabilecek yeterliliktedir. Saf titanyum su içerisinde çözünmez ancak yoğun asit içinde çözünebilir.

pourbaix diagramıtitanyumun termodinamik olarak çok reaktif bir metal olduğunu gösterir. Titanyumun su ve hava tepkimesi yavaştır.


Titanyum havada 610 °C (1,130 °F) ve daha yüksek sıcaklıklarda titanyum dioksit oluşturarak yanar.
 Titanyum ayrıca saf azot içinde yanan birkaç elementten biridir (800 °C veya 1,472 °F sıcaklığında yanarak titanyum nitrit oluşturur). Titanyum klor gazı, klorid solüsyonları ve organik asitlerin çoğu ile birlikte, seyreltik sülfirik ve hidroklorik aside karşı dirençlidir. Element paraman yetiktir (mıknatısla zayıf etkileşim gösterir) ve elektriksel ve ısıl etkinliği düşüktür.Bu metal havada yükseltilmiş sıcaklıklarda pasif ve (korozyon direncini artıran) koruyucu bir tabaka oluşturur, ancak oda sıcaklığında kararmaya karşı dirençlidir. İlk oluşumda bu tabaka sadece 1–2 nm kalınlığındadır, ancak kalınlık zamanla yavaşça artmaya devam eder (dört yıl içinde 25 nm'lik bir kalınlığa ulaşır).

Deneyler doğal titanyum döteron ile bombardıman edildiğinde radyoaktif hale geldiğini gösterdi. Bu durumda titanyum pozitronlar ve şiddetli gama ışınları yayımlar. Kızarmış bir metal olduğunda oksijenle ve sıcaklığı 550 °C'ye (1,022 °F) ulaştığında klor ile bileşik oluşturur.

Yayınlanma Tarihi : 13.1.2015 


kocaeli web tasarım